Готови ли сте за GDPR?

GDPR НАРЪЧНИК е нов продукт на АПИС, създаден да улесни значително потребителите във връзка с прилагането на разпоредбите на новия европейски Общ регламент за защита на данните (GDPR). Разпоредбите му влизат в сила от 25.05.2018 г. за всички страни-членки на ЕС.

GDPR Наръчник е интегрирано софтуерно решение на АПИС, което предлага два самостоятелни модула - GDPR Инфо и GDPR Асистент. Те осигуряват лесен достъп до новите нормативни изисквания и помагат на потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679.

Повече информация за новия продукт можете да прочетете тук.

Новият продукт на Апис GDPR Наръчник предизвика изключителен интерес не само сред потребителите на системите “АПИС”. Отчитайки този факт, АПИС направи ОТСТЪПКА от реално вложената инвестиция за създаване на продукта, за да могат повече клиенти да го закупят. Настоящата цена с отстъпка ще бъде валидна до 30.04.2018 г.

От 01.05.2018 г. цените на GDPR Наръчник ще бъдат както следва:

  • GDPR Наръчник – 720.00 лв. без ДДС /включва двата интегрирани модула GDPR Инфо и GDPR Асистент/;
  • GDPR Асистент – 490.00 лв. без ДДС;
  • Всички останали цени: за модула GDPR Инфо, за допълнителен лиценз за водене на документация на фирма и за допълнителен достъп на лице, остават без промяна.

Ценовото предложение за новата услуга можете да видите тук.


АПИС АКАДЕМИЯ

организира безплатни курсове за обучение по новия информационен продукт на АПИС -

GDPR НАРЪЧНИК,

който ще Ви помогне да се справите с въвеждането и прилагането на изискванията на новия европпейски Регламент № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни – GDPR)

Повече информация за GDPR Наръчник и програмата за провеждане на курсовете можете да видите тук.

ПРОДУКТИ

GDPR Инфо
GDPR Асистент
Апис Право
Евро Право
EuroCases
Tax & Financial Standards
Апис – Софита
Апис Кантора
Апис Практика
Апис Процедури
Апис Финанси
Евро Финанси
Апис Време
Апис Глобус
Апис Регистър+
Апис Регистър Фирмен анализ
Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото
Ръководство по трансферно ценообразуване
Конструкции на "Апис – Дигеста" ООД

         

  

  

Посетете нашия блог:

Апис Блог


  

  

 

 

Апис е Златен партньор на Майкрософт

Майкрософт

  

 

Политика по качеството

Апис-Христович ЕООД и Апис Европа АД са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2015.

 

НОВИНИ

Семинар Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни

Още

Международна конференция по проекта ECLI-BG
на 24.04.2018 г...

Още

Представяне на новия продукт "GDPR Наръчник", улесняващ работата по прилагането на Регламент № 2016/679

Още

Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството
Семинар на тема...

Още

Над 100 юристи и ИТ специалисти взеха участие в международния експертен семинар по проекта ECLI-BG

Още

Обучения в София и областните градове относно електронната търговия

Още

БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Още

Всички новини

 

УСЛУГИ

SMS дoстъп до Апис Уеб
Месечен дoстъп до Апис Уеб
Годишни финансови отчети

ДИЛЪРИ

София, Пловдив, Варна
и още 36 града ...

КОНТАКТИ

"АПИС Европа" АД
Представляващи: Васил Христович, Христо Константинов, Ирина Радоева, Петър Кантарев 

E-mail: office@apis.bg

Поддръжка клиенти (национален номер): 0700 44 944

Адреси:

ул."Постоянство" 67Б
София 1111, България
Teл.: (+359 2) 923 98 70
Факс: (+359 2) 970 89 22

ул."Гр. Игнатиев" №7А ет.5
София 1000, България
Teл.: (+359 2) 923 98 00
Факс: (+359 2) 923 98 98

 

Skype: