Новина

2016-02-16 - Германо-Българската индустриално-търговска камара - семинари през месец февруари

Германо-Българската индустриално-търговска камара Ви кани на семинари през месец февруари.

Тема: Европейско финансиране за фирмени проекти с лектор Лучия Илиева. Като пълноправен член на ЕС, България има възможност да усвоява не само средства по Структурните фондове чрез националните Оперативни програми. Нейните стопанските субекти имат възможността да кандидатстват за директно финансиране към Брюксел, но поради