Новина

2016-03-07 - Семинар на тема: Новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно приетия през м. февруари Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане

Организаратори са: Съюзът на юристите в България и Апис Европа.

Форумът ще се проведе на 15.04.2016 г. от 12.00 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7.

Лектори:

  • Елена ДИМОВА &nda