Новина

2016-02-16 - АПИС представи системата EuroCases на форума за ECLI

На 12.02.2016 г. в СЮБ беше проведена кръгла маса на тема „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи”. Специален гост на събитието бе господин Марк ван Опайнен, член на работната група по е-Право и е-Правосъдие към Съвета на Европейския съюз и основен радетел за въвеждането на ECLI в рамките на Съюза.

Със съгласието на г-н Опайнен, публикуваме