Новина

2016-03-30 - Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика

Организаратори са: Съюзът на юристите в България, Окръжен съд - Бургас и Апис Европа.

Форумът ще се проведе в гр. Бургас на 22.04.2016 г. от 13.30 ч.  - зала № 2, ет. 1 на Съдебната палата в гр. Бургас.

Теми и Лектори:

  • "Новото значение на производс