Новина

2016-04-05 - EuroCases с нова услуга за своите клиенти

АПИС предоставя възможност на клиентите на EuroCases да ползват без допълнително заплащане нова експериментална услуга посредством консултация с нашите юристи-редактори. Консултацията включва:

  1. Търсене и предоставяне на релевантна чуждестранна съдебна практика при решаването на конкретен казус, свързан с прилагането на Правото на Европейския съюз или Европейската конвенция за защита на правата на човека.

    Пример: Районен съд Х търси информация по казус, свързан със смяна на пола, предвид липсата на релевантна съдебна практика в България. Нашите юристи-редактори намират в продукта EuroCases практика на националните съдилища на държавите-членки на ЕС, на Съда на ЕС и/или на Европейския съд по правата на човека, свързана с подобни казуси и я предоставят на потребителя.

  2. Предоставяне на консултация за работа с основните функционалности и инструментите за търсене на продукта EuroCases при решаване на конкретен казус. Консултацията има за цел да насочи потребителя към начините и техническите способи за намиране на информация по даден казус чрез пълноценно използване на функционалните възможности на продукта.

Ако Вие сте клиент на EuroCases и желаете да получите консултация, можете да ни се обадите и лично да ни зададете въпроси, свързани с практическата работа с продукта или с търсена информация по определен казус, а нашите юристи-редактори ще Ви отговорят. Очакваме въпросите Ви на тел. 02 / 40 801 40, имейл office@eurocases.eu или Skype: eurocases1

Моля, да имате предвид, че АПИС предоставя консултацията при следните условия:

  • Услугата в нито един свой елемент не представлява правна консултация. Отговорите НЕ са правно мнение и не обвързват EuroCases, не могат да бъдат цитирани пред съд или други институции

  • Екипът на EuroCases си запазва правото във всеки отделен случай да преценява докъде се простират компетенциите му да отговаря на зададените въпроси;

  • Услугата не обхваща въпроси, които не се отнасят до съдържанието или функционалните възможности на продукта EuroCases. Това включва както въпроси относно прилагането на българското законодателство и съдебна практика, така и тълкуване под всякаква форма на публикуваните в EuroCases чуждестранни съдебни решения и техните резюмета;

  • Екипът на EuroCases ще предостави отговор на въпросите Ви в подходяща форма и срок според обема и сложността на исканата справка.

EuroCases е иновативен продукт, който предлага изцяло нов и различен поглед върху Правото на ЕС и неговото приложение в българския му контекст. Затова нашият екип иска да Ви помогне лично да се убедите в ползите от запознаването с богатия опит в прилагането на европ