Новина

2016-04-05 - EuroCases с нова услуга за своите клиенти

АПИС предоставя възможност на клиентите на EuroCases да ползват без допълнително заплащане нова експериментална услуга посредством консултация с нашите юристи-редактори. Консултацията включва:

  1. Търсене и предоставяне на релевантна чуждестранна съдебна практика при решаването на конкретен казус, свързан с прилагането на Правото на Европейския съюз или Европейската конвенция за защита на правата на човека.