Новина

2016-05-11 - Семинар на тема "Кибер Престъпления и Сигурността Онлайн"

Семинар на тема: "Кибер Престъпления и Сигурността Онлайн" oрганизира Международен Правен Център - ILAC в сътрудничество със Съюза на Съдиите в България - ССБ.

Дата и час: 22.06.2016 г., сряда от 11.00 ч. до 16.30 ч.

Място: бул. “Витоша” No2, Конферентна зала на Съдебната палата, първи етаж

Допълнителна информация и как да се регистрирате вижте тук.

Всички новини