Новина

2016-05-20 - Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз”

ще се проведе на 3 юни 2016 г. от 14.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7.

Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" АД със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК.

В семинара ще вземат участие:

  • г-жа Светлана Юрукова, представител на Генерална дирекция "Писмени преводи" на Европейската комисия, която ще говори на тема: "Многоезичие и превод в Европейската комисия. Услугата за машинен превод и ползата за публичния сектор и магистратите";
  • г-н Димитър Стефанов, Генерална дирекция „Преводи“, Съд на Европейския съюз: "Езикът в актовете на Съда на Европейския съюз";
  • г-жа Ася Барбие, Генерална дирекция "Писмени преводи" на Европейската комисия, с лекцията "EUR-Lex: най-краткият път към източниците на правото на ЕС. Терминологичната база данни IATE като средство в помощ на юриста".

Ще бъде презентиран и най-новият продукт на Апис - EuroCases, предоставящ достъп до съдебна практика на държавите-членки по прилагане на Правото на Европейския съюз.

Програмата можете да видите тук.  

Регистрация за участие – тук.

Всички новини