Новина

2016-05-20 - Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз”

ще се проведе на 3 юни 2016 г. от 14.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7.

Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" АД със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК.

В семинара ще вземат участие:

  • г-жа Светлана Юрукова, представител