Новина

2016-06-09 - Регистрови продукти Апис: Как да използваме информацията по-ефективно

Апис Академия организира квалификационен курс на 23.06.2016 г. от 16.00 ч. в учебната зала на ул. „Граф Игнатиев” № 7А, V ет.

Основни акценти на обучението:

  • Модул за заведени искови молби в окръжните съдилища, в т. ч. Софийски градски съд;
  • Модул за следене на фирмени промени във фирмени досиета и известяване по зададени списъци с БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН;
  • Начини за създаване на списъци за маркетингови ц