Новина

2016-06-07 - Висока оценка на семинара за машинния превод на ЕК

Проведеният на 3 юни 2016 г. семинар на тема: "Езиково-терминологични аспекти на правото на ЕС" получи висока оценка от участниците, които поздравиха организаторите – АПИС и Съюзът на юристите в България, за избраната изключително полезна тема за дискусия. В работата на форума се включиха над 120 специалисти от държавната администрация, съдебната система и частния сектор.

Участниците проявиха голям интерес към лекциите на представителите на Генерална дирекция “Писмени пр