Новина

2016-06-14 - Семинар на тема: “Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки”

ще се проведе на 13 юли 2016 г. от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7.

Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" АД.

ЛЕКТОРИ и теми:

  • Ивайло СТОЯНОВ, главен секретар на Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП)
  • тема: Европейската съдебна практика при възлагане и изпълнение на обществени поръчки

  • Елена ДИМОВА, е