Новина

2016-10-28 - Семинар на тема: "АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"

ще се проведе на 9-10 ноември 2016 г., зала”Адакта”, хотел „Рила”, гр. София.

Семинарът се организира от "Център за право и мениджмънт" - ООД

ЛЕКТОРИ:

  • проф. д-р Камелия Касабова, преподавател в СУ „Кл. Охридски”, председател на Помирителната Комисия за платежни спорове и председател на Помирителната комисия за финансови усл