Новина

2016-11-21 - Семинар на тема: “ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители”

ще се проведе на 2.12.2016 г. от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори на форума са: Съюзът на юристите в България и "Апис Европа" АД.

ЛЕКТОРИ:

  • Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП
  • Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП