Новина

2016-11-21 - Семинар на тема: “Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти”

Организаратори са: Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и Апис Европа АД.

Форумът ще се проведе на 16.12.2016 г. от 12.30 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7.

Лектор:

  • Доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

В семинара ще вземат участие: <