Новина

2017-01-03 - На 27.01.2017 г. ще се проведе семинар на тема:

“НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ПРАВНИТЕ СДЕЛКИ. Видове недействителност. Основания, предявяване, правни последици, саниране. Частична недействителност, реституция, конверсия“

ще се проведе на 27.01.2017 г. от 13.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори на форума са: Съюзът на юристите в България и "Апис Европа"

ЛЕКТОР:

  • Борислав