Новина

2017-01-12 - БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

АПИС разработи нов софтуерен инструмент Link Detector –добавка за интернет браузъри и Microsoft Word, който е БЕЗПЛАТЕН и улеснява всички, които работят с правна информация. Основната цел на добавката е да подпомага потребителя в работата му с българското и европейското законодателство и съдебна практика на Съда на ЕС.

Link Detector e следващата подобрена версия на иновативния компонент EU links Checker - част от успешно разработен от АПИС европ