Новина

2017-10-03 - Актуални проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията

е темата на семинара, който ще се проведе на 27.10.2017 г. (петък) от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. „Пиротска“ № 7.

Лектор:

Савин КОВАЧЕВ, национален консултант по Закона за устройство на територията

Отговори на въпросите, които Ви интересуват можете да получите като се запишете за участие в семинара.

Ако нямате тази възможност, можете да го проследите по Интернет в реално