Новина

2016-06-20 - Семинар "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"
2016-06-14 - Семинар на тема: “Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки”
2016-06-09 - Регистрови продукти Апис: Как да използваме информацията по-ефективно
2016-06-07 - Висока оценка на семинара за машинния превод на ЕК
2016-05-20 - Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз”
2016-05-11 - Новости в съдържанието на финансовите продукти Апис Финанси и Апис Евро финанси. Новият продукт Tax & Financial Standards (Tax&FSt) за европейските данъци и финансови регулации
2016-05-11 - Семинар на тема "Кибер Престъпления и Сигурността Онлайн"
2016-05-09 - Новият европейски продукт - Tax & Financial Standards (Tax&FSt)
2016-04-05 - EuroCases с нова услуга за своите клиенти
2016-03-30 - Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика
2016-03-14 - EUROCASES или КАК СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ЮРИСДИКЦИИ МОГАТ ДА ОБОГАТЯТ ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?
2016-03-07 - Семинар на тема: Новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно приетия през м. февруари Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане
2016-02-16 - Германо-Българската индустриално-търговска камара - семинари през месец февруари
2016-02-16 - АПИС представи системата EuroCases на форума за ECLI
2016-02-15 - Семинар "ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – 2016 г."
2016-02-05 - Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика
2016-01-30 - Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за Апис Право и Апис Практика през 2016 г.
2016-01-29 - Кръгла маса на тема: "Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи"
2016-01-11 - Съдът на ЕС: Националният съд е длъжен да отправи преюдициално запитване при противоречива съдебна практика в други държави членки
2016-01-07 - Семинар на тема: Новият закон за счетоводството и промените в счетоводните стандарти и принципи в сила от 01.01.2016 година
2015-12-15 - Апис стана Златен партньор на Майкрософт
2015-11-30 - АПИС АКА