Новини и събития

2017-03-27 - LINK DETECTOR и свободен достъп до правни и регистрови системи на АПИС
2017-03-06 - АПИС Академия - Регистър API
2017-03-06 - АПИС Академия - приложението на функционалностите и специфичните предимства на правните информационни системи с марката „АПИС“
2017-02-15 - Семинар на тема: "Данъци и финансов одит - 2017"
2017-02-03 - Апис Академия организира обучителен курс за Регистър API
2017-01-30 - Писмо до членовете на САК
2017-01-12 - БЕЗПЛАТНА ДОБАВКА НА АПИС УЛЕСНЯВА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
2017-01-03 - На 27.01.2017 г. ще се проведе семинар на тема:
2016-12-22 - АПИС допринесе за наградите в томболата на Института Макс Планк Люксембург
2016-11-23 - Семинар на тема: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ В БАНКОВОТО ПРАВО
2016-11-21 - Семинар на тема: “ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители”
2016-11-21 - Семинар на тема: “Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти”
2016-10-28 - Семинар на тема: "АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"
2016-10-24 - Семинар на тема: “ВЪВЕЖДАНЕ (ТРАНСПОНИРАНЕ) НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”
2016-08-23 - Представяне на EULinksChecker на АПИС - номиниран от ЕК за наградата на Innovation Radar 2016
2016-07-20 - Разработеният от Апис EULinksChecker номиниран в топ десет на наградата за иновации Innovation Radar 2016
2016-07-18 - НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ИНОВАТИВЕН ФИРМЕН И ПЕРСОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"
2016-06-20 - Семинар "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"
2016-06-14 - Семинар на тема: “Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки”
2016-06-09 - Регистрови продукти Апис: Как да използваме информацията по-ефективно
2016-06-07 - Висока оценка на семинара за машинния превод на ЕК
2016-05-20 - Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз”
2016-05-11 - Новости в съдържанието на финансовите продукти Апис Финанси и Апис Евро финанси. Новият продукт Tax & Financial Standards (Tax&FSt) за европейските данъци и финансови регулации
2016-05-11 - Семинар на тема "Кибер Престъпления и Сигурността Онлайн"
2016-05-09 - Новият европейски