News

2016-10-28 - Семинар на тема: "АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"
2016-10-24 - Семинар на тема: “ВЪВЕЖДАНЕ (ТРАНСПОНИРАНЕ) НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”
2016-08-23 - Представяне на EULinksChecker на АПИС - номиниран от ЕК за наградата на Innovation Radar 2016
2016-07-20 - Developed by Apis "EULinksChecker" nominated in top ten for Innovation Radar Prize 2016
2016-07-18 - НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ИНОВАТИВЕН ФИРМЕН И ПЕРСОНАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"
2016-06-20 - Семинар "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО"
2016-06-14 - Семинар на тема: “Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки”
2016-06-09 - Регистрови продукти Апис: Как да използваме информацията по-ефективно
2016-06-07 - Висока оценка на семинара за машинния превод на ЕК
2016-05-20 - Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз”
2016-05-11 - Новости в съдържанието на финансовите продукти Апис Финанси и Апис Евро финанси. Новият продукт Tax & Financial Standards (Tax&FSt) за европейските данъци и финансови регулации
2016-05-11 - Семинар на тема "Кибер Престъпления и Сигурността Онлайн"
2016-05-09 - New European product - Tax & Financial Standards (Tax&FSt)
2016-04-05 - EuroCases with a new service for the customers
2016-03-30 - Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика
2016-03-14 - EUROCASES или КАК СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВОДЕЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ЮРИСДИКЦИИ МОГАТ ДА ОБОГАТЯТ ВАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ?
2016-03-07 - Семинар на тема: Новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно приетия през м. февруари Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане
2016-02-16 - Германо-Българската индустриално-търговска камара - семинари през месец февруари
2016-02-16 - APIS presented the EuroCases system on the ECLI forum
2016-02-15 - Семинар "ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – 2016 г."
2016-02-05 - Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика
2016-01-30 - Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за Апис Право и Апис Практика през 2016 г.
2016-01-29 - Кръгла маса на тема: "Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи"
2016-01-11 - Съдът на ЕС: Националният съд е длъжен да отправи преюдициално запитване при противоречива съдебна практика в други държави членки. Системата EuroCases предлага над 150 000 решения на национални юрисдикции по прилагане на европейските норми
2016-01-07 - Семинар на тема: Новият закон за счетоводството и промените в счетоводните стандарти и принципи в сила от 01.01.2016 година

<< Previous page | Next page >>