Контакти

"АПИС Европа" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175142993
ИН по ЗДДС: BG175142993
Банкови сметки: BG91STSA 9300 0012 8903 34, BIC: STSABGSF, Банка ДСК, клон "СКЦ София"

Адрес: ул. "Постоянство" 67Б, вх. Б.
София 1111, България

Търговски офис: ул. "Граф Игнатиев" 7А,
София 1000, България

Teл.: (+359 2) 923 98 00, 923 98 10, 923 98 70, 988 35 41
Поддръжка клиенти: (+359 2) 970 8944, 970 89 27
Поддръжка клиенти (национален номер): 0700 44 944
Факс: (+359 2) 981 97 45
E-mail: office@apis.bg

 

Офис гр. Пазарджик - 4400
ул. "Сан Стефано" 5

Изпълнителни директори: Васил Христович, Христо Константинов, Ирина Радоева, Петър Кантарев


Изпратете съобщение или въпрос до АПИС използвайки предоставената по-долу форма. За по-голяма яснота моля попълвайте всички полета като използвате кирилица!
Вашето име:
Вашият email:
Относно:
Вашето съобщение: