Новина

2016-10-24 - Семинар на тема: “ВЪВЕЖДАНЕ (ТРАНСПОНИРАНЕ) НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ще се проведе на 08.11.2016 г. от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7.

Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" АД със съдействието на Генерална дирекция “Писмени преводи” на ЕК.

ЛЕКТОРИ:

  • Денница Недева
  • Десислава Кръстева
  • Мими Йотова

Ще бъде представено и новото решение на АПИС в услуга на юриста – Link Detector, чрез което документите на потребителите се свръзват с българското и европейското законодателство и съдебна практика посредством продуктите на АПИС. С това приложение фирма АПИС беше избрана от Европейската комисия за участие във финала на надпреварата за иновации Innovation Radar 2016.

Програмата можете да видите тук.

Регистрация за участие – тук.

 

Презентация на лекцията:

  • "Процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз", лектор Денница Недева  - можете да видите тук.
  • "Машинният превод на ЕК и ползата за магистратите и публичната администрация", лектор Десислава Кръстева - можете да видите тук.
  • "ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО", лектор Мими Йотова - можете да видите тук.

Всички новини