Новина

2016-11-21 - Семинар на тема: “Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти”

Организаратори са: Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и Апис Европа АД.

Форумът ще се проведе на 16.12.2016 г. от 12.30 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7.

Лектор:

  • Доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

В семинара ще вземат участие:

  • Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия
  • фирма Microinvest

Ще имате възможност да се запознаете с новостите в съдържанието и функциите на финансовите продукти на АПИС, които ще улеснят Вашата работа.

Поканата за семинара можете да видите тук.

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: seminar@apis.bg.

Можете да проследите семинара по Интернет в реално време на сайта: http://tv.apis.bg/

Пълен запис на семинара можете да видите тук

Всички новини