Новина

2016-12-22 - АПИС допринесе за наградите в томболата на Института Макс Планк Люксембург

АПИС подпомогна годишната томболата на Библиотеката по процесуалното право на Института Макс Планк Люксембург.

По традиция всяка година, се подготвя томбола с награди за участниците в проучването на библиотеката. Наградите за томболата са осигурени от партньорите на библиотеката. Тази година и АПИС допринесе в осигуряването на част от наградите, заедно с организации като Оксфорд, NexisLexis, Lehmanns и други.

Всички новини