Новина

2017-06-22 - Обучения в София и областните градове относно електронната търговия

Бихме искали да Ви информираме, че АПИС съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД стартират поредица от обучения в София и областните градове относно електронната търговия и възможностите, които тя открива пред малките и средните предприятия за реализация на стоки и услуги на вътрешния и на международните пазари.

Лекторите от „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД и „АПИС Европа“ АД ще запознаят участниците с особеностите, детайлите и правните аспекти на онлайн търговията.

Първите обучения ще се проведат както следва:

Обученията ще продължат в другите градове след средата на септември, за което ще ви информираме своевременно.

Участието на всички представители на малки и средни предприятия е безплатно.

Всички новини