Новина

2017-10-03 - Актуални проблеми по прилагането на Закона за устройство на територията

е темата на семинара, който ще се проведе на 27.10.2017 г. (петък) от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. „Пиротска“ № 7.

Лектор:

Савин КОВАЧЕВ, национален консултант по Закона за устройство на територията

Ще бъдат представени и новостите в съдържанието и функциите на правните продукти на АПИС, създадени за да улеснят Вашата работа и да Ви подпомогнат при взимането на обосновани решения по различни казуси. 

Отговори на въпросите, които Ви интересуват можете да получите като се запишете за участие в семинара.

Ако нямате тази възможност, можете да го проследите по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg.

Участието е безплатно.

Поради ограничените места в залата е необходимо своевременно да заявите участието си като се обадите на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27 или да се регистрирате тук.

Поканата за семинара вижте тук.

Презентация от проведения семинар можете да видите тук.

Запис на семинара можете да гледате тук.  

Всички новини