Новина

2017-11-07 - Годишен финансов отчет за 2017 г. – прилагане на новия Закон за счетоводството

Форумът ще се проведе на 07.12.2017 г. от 12.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори са: Съюзът на юристите в България и "Апис Европа" АД.

Теми:

  • Прилагане на новия Закон за счетоводството при годишния финансов отчет за 2017 г.
  • Промени в счетоводното законодателство и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

Лектор:

  - Доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА, регистриран одитор

В семинара ще имате възможност да се запознаете и с новостите в съдържанието и функциите на финансовите продукти на АПИС, които ще улеснят Вашата работа.

Ако нямате тази възможност, можете да го проследите по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg.

Участието е безплатно.

Поради ограничените места в залата е необходимо своевременно да заявите участието си като се обадите на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27 или да се регистрирате тук.

Поканата за семинара вижте тук.

Запис от семинара вижте тук.

Всички новини