Новина

2018-05-08 - Кръгла маса за обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Съюзът на юристите в България, Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на българските административни съдии в България и Центърът за оценка на въздействие на законодателството организират кръгла маса за обществено обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

Обсъждането ще се проведе със съдействието и участието на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Комисията за защита на личните данни и „Апис Европа" АД. Ще бъдат поканени експерти и от други държавни и неправителствени организации.

Събитието ще се проведе на 11 май (петък) от 10:00 ч. в залата на Съюза на юристите в България на ул. "Пиротска" № 7. Проектът на ЗИДЗЗЛД ще бъде представен от Комисията за защита на личните данни. Обобщените предложения от дискусията на кръглата маса ще бъдат предоставени на Министерски съвет по реда, предвиден в Закона за нормативните актове.

Всички материали по темата са публикувани на сайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1226. За нуждите на общественото обсъждане екипът на „Апис Европа" АД е изготвил консолидиран текст на ЗЗЛД, включващ предложените изменения и допълнения, който можете да изтеглите от тук.

Приканваме всички лица и организации, които желаят да отправят предложения или въпроси до участниците в Кръглата маса, да ги изпратят писмено по електронна поща на адрес sub@sub.bg в срок до 9 май т.г. 

Всички новини