Новина

2018-06-22 - Кръгла маса за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Съюзът на юристите в България, Асоциацията на българските административни съдии и Националният съюз на юрисконсултите, със съдействието на „АПИС Европа“ АД, организират кръгла маса за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.   

За представяне на законопроекта са поканени експерти на Агенцията по обществени поръчки. Обобщените предложения от дискусията на кръглата маса ще бъдат предоставени на Министерския съвет.

За Ваше улеснение прилагаме изготвената от АПИС консолидирана версия на Закона за обществените поръчки, съдържаща предложените промени. В допълнение, продуктите на АПИС съдържат богата правна и справочна информация за обществените поръчки.

Текстът на законопроекта, мотивите към него и останалите придружаващи документи можете да откриете на Портала за обществени консултации на адрес:   

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3570

Каним Ви да участвате във форума, който ще се проведе на 5 юли 2018 г. от 10 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. „Пиротска“ 7, ет. 1.   

Можете да потвърдите Вашето участие тук, както и да изпратите писмени становища по темата на електронен адрес irina.radoeva@apis.bg.  

Всички новини