ДДС Асистент за електронна търговия

Обща информация за продукта

„ДДС Асистент за електронна търговия“ е правна информационна система, съдържаща няколко тематични модула, както и интерактивен помощник, които ще Ви помогнат бързо да се ориентирате в новите правила за облагане с ДДС на електронната търговия в Европейския съюз. Продуктът е съвместна разработка на „АПИС Европа“ АД и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ и ще бъде постоянно обновяван и допълван с информация за промени в приложимите ДДС ставки, нови коментари, формуляри, практика и ценни насоки.

С помощта на матрица от въпроси, пояснителни коментари и примери, включени в интерактивния помощник, Вие ще можете да определите какви ДДС задължения имате, както и възможностите за прилагане на облекчените режими за обслужване на „Едно гише“. Продуктът включва ценни насоки за режима, който е приложим за извършваната от Вас дейност, подробни коментари за процедурите по регистрация за съответния режим, актуализация на регистрацията, формуляри, деклариране на ДДС, възстановяване на ДДС и др. С помощта на продукта освен това може да определите приложимата ДДС ставка в държавата на потребление чрез посочване на групата, в която попада предлагания от Вас продукт. Системата съдържа и специален модул, посветен на продажбите на стоки на юридически лица в ЕС с полезно приложение за валидиране на ДДС номерата на Вашите контрагенти.

На следващо място „ДДС Асистент за електронна търговия“ съдържа експертни коментари с примери и практика на Съда на Европейския съюз по сложни теми като постоянен обект, определяне на приложима ДДС ставка, определяне на статута на получателя, специалните правила за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, и др.

За кого е полезен продуктът

Продуктът е подходящ за търговци, които продават стоки или предоставят услуги на крайни потребители в Европейския съюз, включително:

  • Собственици и мениджъри на електронни магазини;
  • Бизнеси, които търгуват изцяло или частично онлайн;
  • Търговци, които предоставят електронни услуги на крайни потребители;
  • Оператори на електронни платформи, чрез които се продават стоки на крайни потребители в ЕС;
  • Собственици на бизнеси, изнасящи стоки към Европа;
  • Търговци, внасящи стоки в ЕС от страни извън Съюза;
  • Изпълнителни директори, финансови директори, счетоводители и ръководители на счетоводни отдели, одитори, юристи и други специалисти в областта на електронната търговия;
  • Счетоводни и правни кантори, които обслужват такива търговци.