Новина

2016-10-24 - Семинар на тема: “ВЪВЕЖДАНЕ (ТРАНСПОНИРАНЕ) НА ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО”

ще се проведе на 08.11.2016 г. от 13.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, ул. "Пиротска" № 7.

Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" АД със съдействието на Генерална дирекция “Писмени преводи” на ЕК.

ЛЕКТОРИ:

  • Денница Недева
  • Десислава Кръстева
  • Мими Йотова

Ще бъде представено и новото решение на АПИС в услуга на юриста &ndas