Финансови продукти

Икономически модели, експертни разработки, изчислителни алгоритми и алтернативни решения в областта на икономиката, счетоводството, финансите и бюджетирането

АПИС Финанси

Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми

Евро Финанси

Евро Финанси представя икономическата система на Европейския съюз

Модел на ОИСР

Единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от 2010 г. на "Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото"

Ръководство на ОИСР

Единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от 2010 г. на "Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации"