Българско право

Продукти, свързани с българското право

Консолидирани нормативни актове, съдебна практика, законопроекти, писма, указания, процедури, образци и формуляри, авторски коментари, срокове и др.

АПИС Право

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат

АПИС - Софита

Българско законодателство на английски език

АПИС Кантора

Деловодна система за адвокати и юрисконсулти

АПИС Практика

Информационна система за съдебната практика и исковия процес

АПИС Процедури

Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.

АПИС Време

Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите. Всички срокове-дати в българското право и персонален органайзер за тяхното изчисляване и следене

АПИС Глобус

Експертна информация за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент

Конструкции на "АПИС - Дигеста" ООД

Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси

AML Асистент

Информационна система за действащата правна рамка в България и ЕС в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма