Новости по продукти

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правно-информационни системи в България. Компанията предлага богато портфолио от продукти и услуги с висока добавена стойност, отговарящи на нарастващите изисквания на своите десетки хиляди потребители от страната и чужбина. Продуктите на АПИС се обновяват ежедневно с ново съдържание и потребителски функции.