Българско законодателство и съдебна практика

Нормативната уредба на България, съдебна практика, законопроекти, ведомствени актове, анотации на статии в специализирания печат

Законодателство на ЕС и практика на Съда на ЕС

Актовете на Правото на Европейския съюз в тяхната връзка и взаимодействие с българското законодателство

Икономическо моделиране и финансов анализ

Данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, счетоводство и одит, работна заплата и пенсии, фискален режим и бюджетиране

Публични регистри и фирмена информация

Данните от Търговския регистър и другите официални източници на информация за стопанските субекти и фирмите 

Практическо ръководство за внедряване на GDPR

GDPR Наръчник на АПИС ще Ви помогне при въвеждането и изпълнението на изискванията на новия европейски регламент

Българско законодателство и съдебна практика

Законодателство на ЕС и практика на Съда на ЕС

Икономическо моделиране и финансов анализ

Публични регистри и фирмена информация

Практическо ръководство за внедряване на GDPR

Новости в нашите продукти

Продуктите на АПИС се обновяват ежедневно с ново съдържание и потребителски функции, които можете да проследите чрез настоящата рубрика

Последни новини

14 май 2024

АПИС ще представи информационната платформа FACILEX по време на семинара „Инструментите за взаимно признаване в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба“

Събитието ще се проведе на 3 юни 2024 г. от 10 до 13 ч. в хибридна форма – присъствено в сградата на Националния институт на правосъдието, и онлайн в платформата Zoom.

26 април 2024

Материали от уебинара "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"

Организираният от АПИС Европа уебинар на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика" събра над 70 участници

25 април 2024

Запис на презентацията на продукти и услуги, касаещи мерките срещу изпирането на пари

На 18.04.2024 г. се състоя уеб презентация на продукти и услуги, касаещи мерките срещу изпирането на пари

22 април 2024

АПИС организира уебинар на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"

На 24 април 2024 г. фирма АПИС организира онлайн семинар (уебинар) на тема "Конверсия на нищожните сделки – проблеми от съдебната практика"

АПИС - доказаният лидер в България

АПИС е пионер и доказал се лидер в областта на разработването, усъвършенстването и продажбата на правни и бизнес информационни системи в България. Днес компанията предлага богато портфолио от продукти и услуги с висока добавена стойност, отговарящи на нарастващите изисквания на своите десетки хиляди потребители от страната и чужбина. Благодарение на широкоспектърния си екип от професионалисти и експерти, АПИС предоставя чрез своите компютърни системи знания и информация в областта на българското право, правото на Европейския съюз, икономиката и финансите, защитата на личните данни и неприкосновеността на личността и личния живот, както и справочни данни за стопанските субекти и тяхната бизнес активност.

Българско право

Консолидирани нормативни актове, съдебна практика, законопроекти, писма, указания, процедури, образци и формуляри, авторски коментари, срокове и др.

Право на Европейския съюз

Регламенти, директиви и др. нормативни актове, практика на Съда на ЕС, съобщения в ОВ, европейски правни и финансови процедури, образци и формуляри

Финансова информация

Икономически модели, експертни разработки, изчислителни алгоритми и алтернативни решения в областта на икономиката, счетоводството, финансите и бюджетирането

Фирмена информация

Информация от публичните регистри за търговците, юридически лица с нестопанска цел и субектите по Регистър Булстат, данни за фирмени и маркетингови анализи

Съответствие с GDPR

Правната рамка на защитата на личните данни и практическо ръководство за привеждане на организациите в съответствие с изискванията на GDPR

Строителство

Електронна платформа, която подпомага и оптимизира дейностите, свързани с попълването на задължителните по Наредба № 3 на МРРБ актове и протоколи по време на строителството

  


 

  

  Политика по качеството Списание "Общество и право"  
   
  АПИС Европа АД и АПИС Христович ЕООД са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2015 банер