Новини и събития

01 декември 2022

АПИС организира уебинар на тема: "Изготвяне на годишните финансови отчети за 2022 г."

На 16.12.2022 г. ще се проведе ежегодният уебинар на АПИС, насочен към счетоводители, одитори и финансови специалисти.

18 ноември 2022

Нов продукт на АПИС – уеб приложение за проверка на международни и национални списъци на санкционирани лица

Системата предоставя възможност на потребителите да извършват проверки в публикуваните от международни и национални организации и институции списъци на санкционирани лица и обекти.

16 ноември 2022

Решение на Съда на ЕС относно разпоредби от ЗАНН, нарушаващи презумпцията за невиновност

Съдът на ЕС установява противоречие на разпоредбите на чл. 83а и сл. от ЗАНН с принципи, залегнали в Хартата на основните права на ЕС.

24 октомври 2022

Демоверсия на приложението ADELE за анализ на съдебна практика чрез методите на изкуствения интелект

На 20 октомври 2022 г. се проведе събитие в рамките на европейския проект ADELE, на което беше представена демоверсия на приложение за улесняване на работата на юристите чрез прилагане на методи за машинно самообучение.

20 октомври 2022

Апис Академия представя: Апис Строй - продукт за организация на строителните книжа

АПИС Академия организира на 27 октомври 2022 г. (четвъртък) от 15.00 ч. презентация на новото уникално уеб приложение "АПИС Строй – актове и протоколи"

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.

06 юли 2022

Промени, свързани с актуализацията на държавния бюджет, данъците и пенсиите

Обнародвани са измененията в законите, с които от началото на юли 2022 г. ще влезе в сила пакетът от мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата, ще се увеличи размерът на пенсиите и бюджета на НЗОК.

15 юни 2022

Заключителна международна конференция по проекта SMEDATA II

На 17 юни 2022 г. в Брюксел ще се проведе международна конференция „Бъдещи възможности за предприятия, ориентирани към неприкосновеността на личния живот“, с която приключва изпълнението на проекта SMEDATA II

23 май 2022

Видеозапис от уебинара "Промени в данъчното законодателство през 2022 г."

Поради засиления интерес предоставяме свободен достъп до видеозапис от събитието, което се проведе на 19 май 2022 г.

18 май 2022

Онлайн излъчване на уебинар "Промени в данъчното законодателство през 2022 г. Нови моменти в международното данъчно облагане. Актуална практика и тенденции"

Линк за онлайн излъчването на уебинара