Цени

Калкулатор на цените и онлайн поръчка

 

Цените са за предоставяне на право на ползване за срок от 12 месеца от датата на инсталацията или предоставянето на достъп до системите.

Имотни справки - Незаменим помощник при анализ на недвижими имоти и кредитоспособност

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Имотни справки – индивидуален лиценз – за 1 потребител за 12 месеца* 360,00 72,00 432,00
Имотни справки – професионален лиценз – до 3 потребителя за 12 месеца* 900,00 180,00 1080,00
Имотни справки – корпоративен лиценз – до 10 потребителя по IP за 12 месеца* 2700,00 540,00 3240,00
 
Имотни справки – индивидуален лиценз – за 1 потребител за 1 месец* 60,00 12,00 72,00

* Цените са промоционални, с 25% отстъпка и са валидни до 31.03.2024 г.

След тази дата са в сила стандартните цени, в размер на 480 лв. без ДДС за индивидуален лиценз, 1 200 лв. без ДДС за професионален лиценз и 3 600 лв. без ДДС за корпоративен лиценз.

Санкционни списъци - Лица с наложени международни и национални санкции

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Санкционни списъци - Интернет версия /за един лиценз 680,00 136,00 816,00

* 10% oтстъпка от цената при съвместно ползване с един от следните продукти: Апис Регистър+, Лицата на властта и AML Асистент.

* 15% oтстъпка от цената при съвместно ползване с два от следните продукти: Апис Регистър+, Лицата на властта и AML Асистент.

* 20% oтстъпка от цената при съвместно ползване с трите продукта: Апис Регистър+, Лицата на властта и AML Асистент.

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Санкционни списъци API 1200,00 240,00 1440,00

* 10% oтстъпка от цената при съвместно ползване с Регистър API или Лицата на властта API.

* 15% oтстъпка от цената при съвместно ползване с Регистър API и Лицата на властта API.

 

АПИС Строй – Уеб базиран софтуер за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Строй - Право на ползване на основен лиценз 660,00 132,00 792,00
АПИС Строй - Лиценз за допълнителен активен потребител 220,00 44,00 264,00
АПИС Строй - Лиценз за допълнителен пасивен потребител 110,00 22,00 132,00

 

Лицата на властта - информационна система за политическите и публичните личности

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Лицата на властта - Интернет версия /за един лиценз 2000,00 400,00 2400,00
 
Eднократна информационна извадка от базата данни на „Лицата на властта“ 1500,00 300,00 1800,00
 
Лицата на властта API 3800,00 760,00 4560,00

 

 

AML Aсистент - информационна система за действащата правна рамка в България и ЕС в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
AML Aсистент - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 780,00 156,00 936,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 240,00 48,00 288,00
- до 5 работни места 360,00 72,00 432,00
- до 10 работни места 600,00 120,00 720,00
- до 15 работни места 840,00 168,00 1008,00
- до 20 работни места 1080,00 216,00 1296,00
- до 25 работни места 1320,00 264,00 1584,00
над 25 работни места по договаряне
 
AML Aсистент WEB - Интернет версия /за един лиценз 750,00 150,00 900,00

 

Досиетата ЗОП - уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Досиетата ЗОП - Интернет версия /за един лиценз 890,00 178,00 1068,00

 

GDPR Наръчник - включва двата модула GDPR Инфо и GDPR Асистент

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
GDPR Наръчник WEB - за един лиценз 780,00 156,00 936,00

 

GDPR Инфо - актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
GDPR Инфо - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 330,00 66,00 396,00
 
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 82,00 16,40 98,40
- до 5 работни места 109,00 21,80 130,80
- до 10 работни места 198,00 39,60 237,60
- до 15 работни места 287,00 57,40 344,40
- до 20 работни места 379,00 75,80 454,80
- до 25 работни места 462,00 92,40 554,40
над 25 работни места по договаряне
 
GDPR Инфо WEB - Интернет версия /за един лиценз 320,00 64,00 384,00

 

GDPR Асистент - електронен дневник, регистри, наръчници и примерни документи за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
GDPR Асистент - Интернет версия (за една организация и трима потребители) 540,00 108,00 648,00
Доплащане за една допълнителна организация 240,00 48,00 288,00
Доплащане за един допълнителен потребител 120,00 24,00 144,00

 

 

АПИС Право - информационна система за българското законодателство

 

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Право - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 458,00 91,60 549,60
Месечна актуализация 282,00 56,40 338,40
 
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 116,00 23,20 139,20
- до 5 работни места 154,00 30,80 184,80
- до 10 работни места 276,00 55,20 331,20
- до 15 работни места 398,00 79,60 477,60
- до 20 работни места 526,00 105,20 631,20
- до 25 работни места 646,00 129,20 775,20
над 25 работни места по договаряне
 
АПИС Право Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз      
За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с актуализация след всеки брой на ДВ 46,00 9,20 55,20
За клиенти на десктоп версия на АПИС ПРАВО с месечна актуализация 34,00 6,80 40,80
 
АПИС Право WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ 438,00 87,60 525,60

 

Евро Право - информационна система за европейското законодателство

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Евро Право - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 424,00 84,80 508,80
Месечна актуализация 268,00 53,60 321,60
 
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 106,00 21,20 127,20
- до 5 работни места 142,00 28,40 170,40
- до 10 работни места 254,00 50,80 304,80
- до 15 работни места 370,00 74,00 444,00
- до 20 работни места 485,00 93,00 578,00
- до 25 работни места 595,00 119,00 714,00
над 25 работни места по договаряне
 
Евро Право WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ 398,00 79,60 477,60

EuroCases - съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
EuroCases - Интернет версия      
- 1 лиценз 765,00 153,00 918,00
- 3 лиценза 1299,00 259,80 1558,80
- 10 лиценза 2699,00 539,80 3238,80
над 10 лиценза по договаряне

Tax & Financial Standards - финансова практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Tax & Financial Standards - Интернет версия      
- 1 лиценз 539,00 107,80 646,80
- 3 лиценза 944,00 188,80 1132,80
- 10 лиценза 2205,00 441,00 2646,00
над 10 лиценза по договаряне

АПИС - Софита - информационна система на българското законодателство на английски език

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС - Софита - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 1398,00 279,60 1677,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 1188,00 237,60 1425,60
Месечна актуализация 894,00 178,80 1072,80
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 758,00 151,60 909,60
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 346,00 69,20 415,20
- до 5 работни места 466,00 93,20 559,20
- до 10 работни места 839,00 167,80 1006,80
- до 15 работни места 1217,00 243,40 1460,40
- до 20 работни места 1594,00 318,80 1912,80
- до 25 работни места 1957,00 391,40 2348,40
над 25 работни места по договаряне
АПИС - Софита WEB - актуализация след всеки брой на ДВ      
АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия /за един лиценз 1330,00 266,00 1596,00
АПИС СОФИТА WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС ПРАВО WEB /за един лиценз 1130,00 226,00 1356,00

АПИС Практика - съдебна практика и исков процес (съвместно ползване с АПИС ПРАВО)

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Практика - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 338,00 67,60 405,60
Месечна актуализация 214,00 42,80 256,80
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 89,00 17,80 106,80
- до 5 работни места 115,00 23,00 138,00
- до 10 работни места 208,00 41,60 249,60
- до 15 работни места 298,00 59,60 357,60
- до 20 работни места 395,00 79,00 474,00
- до 25 работни места 486,00 97,20 583,20
над 25 работни места по договаряне
АПИС Практика WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ 329,00 65,80 394,80

АПИС Процедури - информационна система за извършване на административни услуги, правни действия, сделки и договори

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Процедури - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 448,00 89,60 537,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 385,00 77,00 462,00
Месечна актуализация 298,00 59,60 357,60
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ПРАВО 255,00 51,00 306,00
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 113,00 22,60 135,60
- до 5 работни места 154,00 30,80 184,80
- до 10 работни места 269,00 53,80 322,80
- до 15 работни места 389,00 77,80 466,80
- до 20 работни места 509,00 101,80 610,80
- до 25 работни места 626,00 125,20 751,20
над 25 работни места по договаряне
АПИС Процедури WEB - актуализация след всеки брой на ДВ      
АПИС Процедури WEB - Интернет версия /за един лиценз 429,00 85,80 514,80
АПИС Процедури WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС Право WEB /за един лиценз 369,00 73,80 442,80

АПИС Финанси - икономически модели, финансови схеми, изчислителни алгоритми

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Финанси - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 354,00 70,80 424,80
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ 329,00 65,80 394,80
Месечна актуализация 245,00 49,00 294,00
Месечна актуализация при съвместно ползване с ЕВРО ФИНАНСИ 225,00 45,00 270,00
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 89,00 17,80 106,80
- до 5 работни места 118,00 23,60 141,60
- до 10 работни места 211,00 42,20 253,20
- до 15 работни места 307,00 61,40 368,40
- до 20 работни места 401,00 80,20 481,20
- до 25 работни места 494,00 98,80 592,80
над 25 работни места по договаряне
АПИС Финанси WEB - актуализация след всеки брой на ДВ      
АПИС Финанси WEB - Интернет версия /за един лиценз 338,00 67,60 405,60
АПИС Финанси WEB - Интернет версия при съвместно ползване с Евро Финанси WEB /за един лиценз 318,00 63,60 381,60

Евро Финанси - информационна система за икономиката и финансите в Европейския съюз

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Евро Финанси - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 358,00 71,60 429,60
Aктуализация след всеки брой на ДВ при съвместно ползване със АПИС Финанси 298,00 59,60 357,60
Месечна актуализация 244,00 48,80 292,80
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС ФИНАНСИ 198,00 39,60 237,60
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 90,00 18,00 108,00
- до 5 работни места 119,00 23,80 142,80
- до 10 работни места 215,00 43,00 258,00
- до 15 работни места 312,00 62,40 374,40
- до 20 работни места 408,00 81,60 489,60
- до 25 работни места 503,00 100,60 603,60
над 25 работни места по договаряне
Евро Финанси WEB - актуализация след всеки брой на ДВ      
Евро Финанси WEB - Интернет версия /за един лиценз 343,00 68,60 411,60
Евро Финанси WEB - Интернет версия при съвместно ползване с АПИС Финанси WEB /за един лиценз 292,00 58,40 350,40

АПИС Регистър+ - информационна система за фирмите и организациите

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Регистър+ - Десктоп версия      
Ежедневна актуализация 920,00 184,00 1104,00
Месечна актуализация 618,00 123,60 741,60
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 234,00 46,80 280,80
- до 5 работни места 310.00 62.00 372.00
- до 10 работни места 558.00 111.60 669.60
- до 15 работни места 798.00 159.60 957.60
- до 20 работни места 1054.00 210.80 1264.80
- до 25 работни места 1294.00 258.80 1552.80
над 25 работни места по договаряне
АПИС Регистър Mobile - достъп от мобилен телефон /за един лиценз      
За клиенти на десктоп версия на АПИС Регистър+ с ежедневна актуализация 58,00 11,60 69,60
За клиенти на десктоп версия на АПИС Регистър+ с месечна актуализация 46,00 9,20 55,20
АПИС Регистър+ WEB - Интернет версия /за един лиценз - Ежедневна актуализация 880,00 176,00 1056,00
Извадки с фирмена информация за маркетингови цели по договаряне

Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени (съвместно ползване с АПИС Регистър+)

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени (съвместно ползване с АПИС Регистър+) - Десктоп версия      
Актуализация след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс 359,00 71,80 430,80
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 92,00 18,40 110,40
- до 5 работни места 119,00 23,80 142,80
- до 10 работни места 215.00 43,00 258,00
- до 15 работни места 312.00 62,40 374,40
- до 20 работни места 408.00 81,60 4489,60
- до 25 работни места 499.00 99.80 598,80
над 25 работни места по договаряне
Импорт и следене на клиентски списъци за фирмени промени (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB) - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс 339,00 67,80 406,80

Искови молби в окръжните съдилища – информация за заведените в окръжните съдилища молби за несъстоятелност и други дела между търговци (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB)

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Искови молби в окръжните съдилища (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB) - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс 990,00 198,00 1188,00

Регистър API – Приложно-програмен интерфейс за интеграция на данните от продукта АПИС Регистър+ със системи на потребителите

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Регистър API - Стартов пакет (макс. брой субекти, за които могат да се правят справки - 6000) 600,00 120,00 720,00
Регистър API - Стартов пакет (макс. брой субекти, за които могат да се правят справки - неограничен) 1680,00 336,00 2016,00
Регистър API - Основен пакет 3600,00 720,00 4320,00
Регистър API - Корпоративен пакет 6000,00 1200,00 7200,00

Посочените цени са за крайни клиенти – при интеграция на пакетите само за свои системи за управление на бизнеса – за вътрешни нужди на даден потребител. В случай, че данните от пакетите влизат в системи, които купувачът ще предоставя на други свои клиенти, цените се удвояват!

Потребителят заплаща едногодишен абонамент за данните, включени в пакета, който е избрал. Всички клиенти на продукта АПИС Регистър+ ползват 20% отстъпка, а тези на останалите продукти на АПИС ползват 15% отстъпка.

В рамките на едногодишния абонамент за пакетите „Основен“ и „Корпоративен“, могат да се извлекат данни за максимум 100 000 субекта. В случай че потребителят има нужда да разполага с данни за по-голям брой фирми, цената е по договаряне.

 

Акционерен капитал – информация за притежателите на акции в акционерните дружества (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB)

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Акционерен капитал (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB) - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс 780,00 156,00 936,00

Фирмен анализ - информационна система за анализ и сравнение на фирми по финансови показатели от годишните финансови отчети

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Фирмен анализ -  Десктоп версия      
Ежедневна актуализация 828,00 165,60 993,60
Ежедневна актуализация при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс 498,00 99,60 597,60
Месечна актуализация при съвместно ползване с АПИС РЕГИСТЪР плюс 330,00 66,00 396,00
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 199,00 39,80 238,80
- до 5 работни места 276,00 55,20 331,20
- до 10 работни места 492,00 98,40 590,40
- до 15 работни места 720,00 144,00 864,00
- до 20 работни места 936,00 187,20 1123,20
- до 25 работни места 1152,00 230,40 1382,40
над 25 работни места по договаряне
Фирмен анализ WEB - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс 790,00 158,00 948,00
Фирмен анализ WEB (съвместно ползване с АПИС Регистър+ WEB) - Интернет версия за един лиценз - след всякo обновяване на АПИС РЕГИСТЪР плюс 480,00 96,00 576,00

АПИС Време - информационна система за експертни анализи на промените в законодателството, коментари, срокове

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Време - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 359,00 71,80 430,80
Месечна актуализация 215,00 43,00 258,00
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 91,00 18,20 109,20
- до 5 работни места 124,00 24,80 148,80
- до 10 работни места 215,00 43,00 258,00
- до 15 работни места 312,00 62,40 374,40
- до 20 работни места 407,00 81,40 488,40
- до 25 работни места 499,00 99,80 598,80
над 25 работни места по договаряне
АПИС Време WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ 344,00 68,80 412,80

АПИС Глобус - информационна система за правния режим на чужденците и чуждестранните инвестиции в България

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Глобус - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 359,00 71,80 430,80
Месечна актуализация 239,00 47,80 286,80
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 91,00 18,20 109,20
- до 5 работни места 119,00 23,80 142,80
- до 10 работни места 215,00 43,00 258,00
- до 15 работни места 310,00 62,80 372,80
- до 20 работни места 407,00 81,40 488,40
- до 25 работни места 503,00 100,60 603,60
над 25 работни места по договаряне
АПИС ГЛОБУС WEB - Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ 344,00 68,80 412,80

АПИС Конструкции (съвместно ползване с АПИС Право и АПИС Практика) - информационна система за анализ и решаване на правни казуси

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Конструкции - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 190,00 38,00 228,00
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 48,00 9,60 57,60
- до 5 работни места 64,00 12,80 76,80
- до 10 работни места 116,00 23,20 139.20
- до 15 работни места 168,00 33,60 201,60
- до 20 работни места 218,00 43.60 261,60
- до 25 работни места 269,00 53,80 322,80
над 25 работни места по договаряне

АПИС Евро Пакет - Евро Право и Евро Финанси

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
АПИС Евро Пакет - Десктоп версия      
Aктуализация след всеки брой на ДВ 696,00 139,20 835,20
Месечна актуализация 438,00 87,60 525,60
Доплащане за ползване в локална мрежа      
- до 3 работни места 180,00 36,00 216,00
- до 5 работни места 232,00 46,40 268,40
- до 10 работни места 419,00 83,80 502,80
- до 15 работни места 610,00 122,00 732,00
- до 20 работни места 798,00 159,60 957,60
- до 25 работни места 974,00 194,80 1168,80
над 25 работни места по договаряне
АПИС Евро Пакет WEB – Евро Право и Евро Финанси – Интернет версия /за един лиценз - актуализация след всеки брой на ДВ 668,00 133,60 801,60

АПИС Кантора - деловодна система за адвокати и юрисконсулти

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца 460,00 92,00 552,00
Право на ползване, инсталация, обучение, поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа /при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/ за срок от 12 месеца 419,00 83,80 502,80
Доплащане за всеки допълнителен потребител 80,00 16,00 96,00
Поддръжка и актуализация за 1 работно място с до трима потребители в мрежа за срок от 12 месеца 290,00 58,00 348,00
Доплащане за едногодишен абонамент за поддръжка и актуализация за всеки допълнителен потребител 50,00 10,00 60,00

Други

Наименование на продуктаЦена в леваДДС в леваОБЩО лева
Системна помощ от дистрибутор на място (инсталиране, преинсталиране, актуализиране и др.) 40,00 8,00 48,00
Доплащане за получаване на месечна актуализация на CD (независимо от броя закупени продукти) 180,00 36,00 216,00

Актуализацията на десктоп версиите се извършва с актуализиращо приложение през Internet.