Продукти и услуги, улесняващи работата във връзка със ЗМИП

01 април 2024

Записът на презентацията на продукти и услуги, касаещи мерките срещу изпирането на пари, можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=oSBHvX_6cPo.

През 2023 г. Народното събрание прие съществени изменения и допълнения в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“). Промените бяха приети на два пъти, като първият пакет влезе в сила юли месец 2023 г., а вторият – октомври месец 2023 г. С тях се въведоха допълнителни мерки с цел подобряване на ефективността и постигане на пълно съответствие на българското законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма с европейското. Цели се и привеждане на националното законодателство в съответствие с препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и адресиране на установени от Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL) слабости в националното законодателство.

С измененията се разширява кръгът от задължените лица по ЗМИП. Приетите промени в закона налагат актуализации в съдържанието на вътрешните правила на задължените субекти и приемане на някои изцяло нови политики и процедури. Задължените лица са длъжни да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания на закона, включително при извършване на комплексна проверка, идентифициране на клиенти и установяване на действителни собственици.

В тази връзка на 20.12.2023 г. проведохме уебинар на тема "Промените в регулациите на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма" съвместно с нашите партньори от Ernst & Young Law Partnership.

В близките месеци се очаква да бъдат приети съществени изменения в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Същевременно през януари 2024 г. стана известно, че Съветът на ЕС и Европейския парламент са постигнали предварително споразумение по елементи на пакета за борба срещу изпирането на пари, който има за цел да защити гражданите на ЕС и финансовата система на ЕС срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Очаква се този законодателен пакет да доведе до нова вълна от промени, които задължените лица ще трябва да отразят във вътрешните си правила и процеси

Ще Ви държим в течение за предстоящите промени.

Междувременно можете да се запознаете с предлаганите от нас ресурси, касаещи мерките срещу изпирането на пари, които можете да намерите в информационния модул "AML Асистент", разработен съвместно с нашите партньори от Ernst & Young Law Partnership, както и в продуктите "Лицата на властта" и "Санкционни списъци".

На 18.04.2024 г.от 14:00 часа ще се състои уеб презентация на тези продукти. Желаещите да участват, моля да потвърдят тук: https://events.apis.bg/default.aspx?sid=322&dcode=997.

За допълнителна информация можете да потърсите обслужващия Ви търговец или да се обадите в офиса на Апис на тел.: 02/9804827 и 02/9239800, както и да ни пишете на e-mail: [email protected].