Експертни услуги по ЗЗЛПСПОИН

ЕКСПЕРТНИ УСЛУГИ за осигуряване на съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

АПИС предлага изготвяне на всички правила и други вътрешни документи, които са необходими на Вашата организация, за да приведе дейността си в съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Нашият експертен екип провежда индивидуални обучения и предоставя консултантска помощ за служител/и, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали.

Експертните услуги на АПИС, от които можете да се възползвате, включват:  

  • Изготвяне на всички правила/процедури и други вътрешни документи по спазване изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), включително:

―  Вътрешни правила за подаване на сигнали за нарушения;

―  Инструкция за действията на служителя относно действията при подаден сигнал за нарушения;

―  Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали (за сайта или поставяне на табло);

―  Длъжностна характеристика на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН;

―  Заповед за назначаване на отговорен служител за разглеждането на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН;

―  Уведомление за защита на личните данни при подаването на сигнали за нарушения и др.

  • Обучение на служителя/ите, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали във Вашата организация:

―  дистанционно (онлайн) чрез платформа за видеоконферентна комуникация (Zoom, Microsoft Teams или друга подобна), осигурена от АПИС

или

―  на място във Вашия офис или в офиса на АПИС (само за гр. София).

 За допълнителна информация относно експертните услуги на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].