Консултанти по GDPR

Бойчо Георгиев

Ръководител

 

Бойчо Георгиев е завършил „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“, ръководител на екипа, разработил „GDPR Наръчник“.

тел.: +35929708931

имейл: [email protected]

Васил Василев

Консултант

 

Васил Василев е завършил „Корпоративни финанси“ в Нов български университет, с допълнителна специализация „Право“, част от екипа, разработил „GDPR НАРЪЧНИК“, ДЛЗД на „АПИС ЕВРОПА“ АД.

тел.: +35929708922

имейл: [email protected]

Емела Джамбазова

Консултант

 

Емела Джамбазова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“, част от екипа, разработил „GDPR НАРЪЧНИК“.

тел.: +35929708935

имейл: [email protected]

 

Мария Генинска

Консултант

 

Мария Генинска е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“.

тел.:  +35929708934

имейл: [email protected]

Ванина Лилова

Консултант

 

Ванина Лилова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат вписан в регистъра на „Софийска адвокатска колегия“.

тел.: +35929708935

имейл: [email protected]