АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2018 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

 • обществени поръчки – 978 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2772 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1366 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. октомври 2018 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

 • обществени поръчки – 1457 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1789 бр.

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по безопасност на храните" => "Актуални списъци":

 • Национален регистър на транспортните средства за превоз на суровини и храни от животински произход
 • Национален регистър на транспортните средства за превоз на странични животински продукти (СЖП) и продукти от тях

Нов списък в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Министерство на труда и социалната политика" => "Лицензии от МТСП":

 • Списък на одобрените доставчици на обучение по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2015 г.

Нов списък в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Общини" => "Регистри - строителство":

 • Регистър за въвеждане в експлоатация на строежи за периода 24.07.2017 до 31.07.2018 г. - Столична община

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на търговските обекти 2008-2017 г. в община Монтана
 • Регистър за издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници на община Монтана
 • Регистър на разпоредителни сделки с общинска собственост на Община Добрич
 • Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници към 21.02.2018 г. на Община Добрич

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. септември 2018 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

 • обществени поръчки – 621 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1984 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1724 бр.

Нов списък в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Агенция по вписванията":

 • Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-185/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор

Актуализирани изложения от папка "Каталог на изложения":

 • Международна специализирана изложба ТЕХНО МЕБЕЛ"
 • Международна специализирана изложба "БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ"
 • Международна специализирана изложба Machtech&Innotech (МашТехЕкспо)
 • Изложение "Бебемания" - търговия на стоки и услуги за бебета и деца
 • Международна специализирана изложба "Българска строителна седмица"