АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. септември 2018 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

 • обществени поръчки – 621 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1984 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1724 бр.

Нов списък в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Агенция по вписванията":

 • Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-185/22.05.2018 г. на Изпълнителния директор

Актуализирани изложения от папка "Каталог на изложения":

 • Международна специализирана изложба ТЕХНО МЕБЕЛ"
 • Международна специализирана изложба "БУЛМЕДИКА, БУЛДЕНТАЛ"
 • Международна специализирана изложба Machtech&Innotech (МашТехЕкспо)
 • Изложение "Бебемания" - търговия на стоки и услуги за бебета и деца
 • Международна специализирана изложба "Българска строителна седмица"

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. август 2018 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

 • обществени поръчки – 940 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2387 бр.

Нов списък в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Министерство на труда и социалната политика" => "Лицензии от МТСП":

 • Списък на одобрените доставчици на обучение по ключови компетентности съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 280/15.10.2015 г.

Актуализирани изложения от папка "Каталог на изложения":

 • Международна специализирана изложба "СВЕТЪТ НА МЕБЕЛИТЕ"
 • Международно изложение за охрана, сигурност, безопасност Security Expo

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юли 2018 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2018 година":

 • обществени поръчки – 1358 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2018 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2479 бр.

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Комисия за финансов надзор"=> "Инф. от новата страница":

 • Списък на лицата, които могат да извършват дейност като обвързани агенти