АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. септември 2019 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 543 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1849 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на категоризираните от Община град Добрич туристически обекти

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. август 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 1941 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2074 бр.

Нови списъци в подпапка "Указател на административни структури" => "Съдебна администрация" => "Съдилища, прокуратури и следствия ":

 • УКАЗАТЕЛ на прокуратурите (контакти)
 • УКАЗАТЕЛ на съдебната система (контакти)

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. юли 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 734 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2320 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1813 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на образованието и науката":

 • Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Регистър на професионалните колежи

Актуализирани изложения от папка "Каталог на изложения":

 • Фирми, представени на Международната специализирана изложба за хлебопроизводство и сладкарство "БУЛПЕК"
 • Международна специализирана изложба "COPY'S" - рекламни и печатни комуникации
 • Фирми, представени на Международното специализирано изложение за месо и месни продукти "МЕСОМАНИЯ"
 • Фирми, представени на Международната изложба "Светът на млякото"
 • Фирми, представени на Международна специализирана изложба Interfood & Drink
 • Списък на фирмите участници в Международна специализирана изложба "Българска строителна седмица"
 • Списък на фирмите участници в СТРОЙКО 2000
 • Фирми, представени на Международната изложба "Салон на виното"
 • Международна специализирана изложба "Вода София"