АПИС Регистър+

В папка "АПИС Регистър":

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2022 г.


Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2022 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 850 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 450 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по безопасност на храните" => "Актуални списъци":

  • Списък на операторите, получили разрешение за поставяне на маркировка върху дървен опаковъчен материал
  • Регистър на приюти за кучета и котки
  • Регистър зародишни продукти и търговци на животни

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. октомври 2022 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2022 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 978 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 682 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. септември 2022 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2022 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1183 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 406 бр.