АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2019 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 968 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1879 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на вътрешните работи" :

 • Издадени и отнети разрешения за осъществяване на дейности по чл. 129, ал.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерски съвет" => "ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"":

 • Регистър на задължените лица по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти за периода 30.04.2019 г. - 30.04.2020 г.

Актуализирани изложения в подпапка "Каталог на изложения":

 • Архитектура, строителство, обзавеждане - НДК (СТРОЙКО 2000)
 • Фирми, представени на Международната специализирана изложба за хлебопроизводство и сладкарство "БУЛПЕК"
 • Фирми, представени на Международна специализирана изложба Interfood & Drink и Международна специализирана изложба "Хотелско, ресторантско и СПА оборудване и обзавеждане СИХРЕ (SIHRE)"
 • Фирми, представени на Международното специализирано изложение за месо и месни продукти "МЕСОМАНИЯ"
 • Фирми, представени на Международната изложба "Светът на млякото"
 • Фирми, представени на Международната изложба "Салон на виното"

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. октомври 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 1573 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1971 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения&quot:

 • Решения и определения – 1242 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерски съвет" => "Държавна комисия по стоковите борси и тържищата":

 • Регистър на членовете на стоковите борси

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - строителство":

 • Регистър на разрешенията за строеж от 01.2017 г. до 04.10.2018 г. - Община Силистра
 • Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория от 09.2017 г. до 07.2019 г. - Община Силистра

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за 2017 г. и 2018 г. - Община Силистра

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. септември 2019 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2019 година":

 • обществени поръчки – 543 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2019 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1849 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Общини" => "Регистри - други":

 • Регистър на категоризираните от Община град Добрич туристически обекти