АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2021 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.":

 • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 455 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

 • Решения и определения – 705 бр.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по безопасност на храните" => "Актуални списъци":

 • Списък на издадени Разрешения за временно разрешаване на въвеждане, движение, притежаване на карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор и селекция, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 12 от Закона за защита на растенията
 • Списък на Карантинни пунктове /Съоръжения за задържане в Република България/
 • Списък на лабораториите за официален контрол на фуражи
 • Списък на лабораториите за контрол на сурово мляко
 • Регистър на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, пуснати на пазара
 • Регистър на обектите за дребни преживни животни
 • Регистър на обектите за едри преживни животни
 • Национален Регистър на бизнесоператорите, които извършват търговия с храни от разстояние

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. ноември 2021 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нов списък в подпапка "Указател на административни структури" => "Парламент" => "Ръководство, структура, парламентарни групи, комисии, делегации":

 • Списък на избраните народни представители в 47-ото Народно събрание

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.":

 • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1385 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по безопасност на храните" => "Актуални списъци":

 • Списък на обекти и техните дейности, посочени в параграф 1 на чл. 41 от Регламент 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с Африканската чума по свинете

Актуализирани изложения в подпапка "Каталог на изложения":

 • Архитектура, строителство, обзавеждане - НДК (СТРОЙКО 2000)
 • Фирми, представени на изложението "Бебемания" - търговия на стоки и услуги за бебета и деца
 • Фирми, представени на Международната специализирана изложба "БУЛМЕДИКА - БУЛДЕНТАЛ"
 • Фирми, представени на Международната специализирана изложба за хлебопроизводство и сладкарство "БУЛПЕК"
 • Фирми, представени на Международна специализирана изложба Interfood & Drink и Международна специализирана изложба "Хотелско, ресторантско и СПА оборудване и обзавеждане СИХРЕ (SIHRE)"
 • Фирми, представени на "Арена на красотата"
 • Фирми, представени на Международната специализирана изложба Machtech&Innotech
 • Фирми, представени на Международното специализирано изложение за месо и месни продукти "МЕСОМАНИЯ"
 • Фирми, представени на Международната изложба "Светът на млякото"
 • Фирми, представени на Международната изложба "Салон на виното"

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. октомври 2021 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2021 г.":

 • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1327 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

 • Решения и определения – 1214 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Агенция по вписванията":

 • Списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията, утвърден със Заповед № РД-01-469 от 24.08.2021 г. на Изпълнителния директор