АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. май 2024 г.


Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2024 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 813 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 526 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. април 2024 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2024 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 816 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 611 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. март 2024 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2024 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 738 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на околната среда и водите":

  • Публичен регистър на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки