АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. февруари 2023 г.


Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1308 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 347 бр.

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. януари 2023 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2023 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 468 бр.

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

  • Решения и определения – 379 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на финансите" => "Други":

  • Регистър на безмитните оператори с издаден, отнет или изтекъл лиценз за извършване на безмитна търговия съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за безмитната търговия

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2022 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2022 г.":

  • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 823 бр.