АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. март 2021 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НОВИЯ Закон за ПРЕДОСТАВЯНЕ на ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ и за ПРОДАЖБА НА СТОКИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗД на Закона за ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЧИСТОТАТА на АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ОТБРАНАТА и ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ на Република България;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ПЪТИЩАТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 97 от 19 март 2021 г. за ПРИЕМАНЕ на НАРЕДБА за ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ХРАНИТЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПРАВИЛА за ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА за СРАВНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ за ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 93 от 18 март 2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 3 от 18 април 2018 г. за условията и реда за ОТКРИВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ, за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ и за ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ;
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 18, ДВ. бр. 19, ДВ. бр. 20, ДВ. бр. 21, ДВ. бр. 22, ДВ. бр. 23, ДВ. бр. 24, ДВ. бр. 25 и ДВ, бр. 26 от 2021 г.