АПИС Време

"АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. ноември 2020 г.

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на Закона за БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325 на МС от 26 ноември 2020 г. за определяне на УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ОСИГУРЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СА НАЛОЖЕНИ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН ВРЕМЕННИ ОГРАНИЧЕНИЯ за осъществяването им В ПЕРИОДА НА ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ОБЯВЕНА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПМС № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 2019 г. за РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ на Република България ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ за програмния период 2021–2027 г.
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 на МС от 10 ноември 2020 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МЕРКИ за ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕН ДОСТЪП НА ГРАЖДАНИТЕ ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на Закона за ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за реда за УСТАНОВЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА и/или УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ТЕХНИ АНАЛОЗИ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 на МС от 4 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за ПРИЛАГАНЕ на ЗАКОНА за НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ;
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 94, ДВ. бр. 95, ДВ. бр. 96, ДВ. бр. 97, ДВ, бр. 98, ДВ, бр. 99, ДВ, бр. 100 и ДВ. бр. 101 от 2020 г.