АПИС Време

Новости в "АПИС - ВРЕМЕ"

  

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през месец април 2020 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

  • СРОКОВЕ - нормативни дати от РЕШЕНИЕ на Народното събрание за УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА на ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ на Република България за 2020 г.
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 70 от 14 април 2020 г. за ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИ ГРУПИ ХРАНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ на територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, представляващи ВЕРИГИ ОТ МАГАЗИНИ;
  • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПМС № 71 от 16 април 2020 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 2020 г. за определяне на УСЛОВИЯТА И РЕДА за ИЗПЛАЩАНЕ на КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА на работниците и служителите ПРИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ, бр. 33, ДВ, бр. 34, ДВ, бр. 35, ДВ, бр. 36, ДВ, бр. 37, ДВ, бр. 38 и в ДВ, бр. 39 от 2020 г.