АПИС Време

Новости в "АПИС - ВРЕМЕ"

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. юли 2020 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ:

 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ на ЦЕННИ КНИЖА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ и ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ на Република България за 2020 г.;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за РАДИОТО и ТЕЛЕВИЗИЯТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗД на Закона за ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ПОДПОМАГАНЕ на ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ЗИД на Закона за ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от НИД на НАРЕДБА № 48 от 2013 г. за ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА;
 • СРОКОВЕ - нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 на МС от 3 юли 2020 г. за ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА за ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ СЛЕД ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
 • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 60, ДВ. бр. 61, ДВ. бр. 62, ДВ. бр. 63, ДВ. бр. 64, ДВ. бр. 65, ДВ. бр. 66, ДВ. бр. 67 и ДВ, бр. 68 от 2020 г.