АПИС Време

АПИС - ВРЕМЕ": най-важните новости през м. февруари 2023 г.

НОВИ КОМЕНТАРИ:

НОВИ АНАЛИЗИ:

НОВИ СРОКОВЕ

  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на ЗАКОНА за ЕНЕРГЕТИКАТА;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на ЗАКОНА за МЕДИАЦИЯТА;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от новия ЗАКОН за ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ или ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ЗИД на ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 на МС от 13.02.2023 г. за определяне на ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ при споделено управление за програмен период 2021 - 2027 г.;
  • СРОКОВЕ – нормативни дати от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 на МС от 23 февруари 2023 г. за ИЗМЕНЕНИЕ и допълнение на МЕТОДИКАТА за ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ;
  • и от всички други нормативни актове, обнародвани в ДВ. бр. 11, ДВ. бр. 12, ДВ. бр. 13, ДВ. бр. 14, ДВ. бр. 15, ДВ. бр. 16, ДВ. бр. 17, ДВ. бр. 18 и ДВ, бр. 19 от 2023 г.