Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. февруари 2020 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил, че наличието на договор за преподавателска дейност между страна и нейния адвокат засяга изискването за независимост на процесуалния представител пред юрисдикциите на Съюза