Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. януари 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Генерален адвокат Bobek: операторът на уебсайт, който е интегрирал софтуерна приставка на трето лице като бутона "харесва ми" на Facebook, чрез която се осъществява събирането и предаването на личните данни на потребителя, е съвместно отговорен за този етап от обработването на данните