Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. декември 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

  • Решение на Съда по съединени дела C-566/19 PPU, C-626/19 PPU, C-625/19 PPU, C-627/19 PPU

Съдът счита, че прокуратурите на Франция, Швеция и Белгия отговарят на изискванията за издаване на европейска заповед за арест и същевременно разяснява обхвата на съдебната защита, от която се ползват лицата, посочени в такава заповед

Лицата, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картел пазар, могат да искат да бъдат поправени причинените от този картел вреди

Правото на Съюза допуска национална правна уредба, която предвижда, че всеки собственик на апартамент в сграда в режим на етажна собственост е длъжен да участва в разходите за отопление на общите части

Съдът отхвърля жалбата на Чешката република срещу Директивата за засилване на контрола на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие

  • Решение на Общия съд по дело T-683/18

Знак, който споменава марихуаната, не може при настоящото състояние на правото да бъде регистриран като марка на Съюза