Евро Право

Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. март 2019 г.

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

Правото на отказ на потребителите при покупки в интернет е налице по отношение на матрак, чиято защитна опаковка е била отстранена след доставката му

Търсещо убежище лице може да бъде прехвърлено в държавата членка, която е обичайно компетентна да разгледа молбата му или която вече му е предоставила субсидиарна закрила, освен ако поради очакваните условия на живот на лицата, ползващи се от международна закрила, би изпаднало там в положение на крайна материална нищета в противоречие със забраната на нечовешкото или унизителното отношение

Комисията е допуснала грешка при прилагане на правото, като е отказала регистрация на европейската гражданска инициатива за подобряване на положението на регионите с национални малцинства

Общият съд на Европейския съюз отменя решение на Комисията, с което данъчният режим на четири испански професионални футболни клуба е обявен за държавна помощ

Генералният адвокат Pitruzzella предлага на Съда да постанови, че платформа за електронна търговия като Amazon не може да бъде задължена да предостави на разположение на потребителя телефонен номер

Генералният адвокат Bot предлага на Съда да обяви, че случай, при който спонтанно е възникнал пожар в превозно средство, паркирано в продължение на повече от 24 часа в частен гараж, попада в обхвата на понятието "използване на превозни средства"