АПИС ще бъде гост на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия

18 януари 2019

На 26 Януари представители на АПИС ще присъстват на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия, където ще представят новостите в продуктите GDPR Наръчник и АПИС Кантора, както и акценти в другите продукти, в услуга на адвокатите.

Във връзка с големия интерес към двата продукта, през Февруари предстои организирането на безплатни обучителни курсове, които да подпомогнат потребителите в работата с двата продукта. 

Ако желаете да се регистрирате за безплатните ни обучения, можете да се свържете с нас и на следните телефони: 02/ 980 48 27, 988 35 41 или да потвърдите участие на мейл [email protected].

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.