Данъчните задължения при извънредно положение - експресен коментар на адв. Милен Райков

10 април 2020

С любезното съдействие на автора, АПИС публикува експресния коментар „Данъчните задължения при извънредно положение“ на адв. Милен Райков, управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“. Коментарът разглежда промените в задълженията за деклариране и плащане на данъци и в сроковете на данъчното производство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), включително с последните изменения на закона в брой 34 на „Държавен вестник“ на 09.04.2020 г.

Потребителите на продукта АПИС Право ще намерят в системата както консолидирания текст на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, така и изменените текстове на всички свързани с него закони.

Подробна информация за Промените в данъчното и счетоводното законодателство за 2020 година и за мерките и действията по време на извънредното положение е достъпна в продукта АПИС Финанси.

В АПИС Процедури е добавена новата процедура „Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение“ заедно с образци на Служебна бележка от работодателя и на други необходими документи.

Чрез продукта АПИС Време ще разберете и кои от законите, макар да не са изрично посочени като изменени, са с променено прилагане (виж раздел „Срокове и санкции“ към съдържанието на ДВ, бр. 28 и бр. 34 от 2020 г.).

ВАЖНО: Ако нямате абонамент за (част от) продуктите ни и предвид това, че на много от Вас се налага работа от дома в условията на извънредно положение, АПИС предоставя свободен достъп за един ден до информационните системи Право, Практика, Финанси, Време, Евро Право и АПИС Регистър+. Можете да заявите свободен достъп тук.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.