Кръгла маса за обществено обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

03 май 2018

 

Съюзът на юристите в България, Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на българските административни съдии в България и Центърът за оценка на въздействие на законодателството организират кръгла маса за обществено обсъждане на Проекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). 

Обсъждането ще се проведе със съдействието и участието на Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Комисията за защита на личните данни и „АПИС Европа" АД. Ще бъдат поканени експерти и от други държавни и неправителствени организации.

Събитието ще се проведе на 11 май (петък) от 10:00 ч. в залата на Съюза на юристите в България на ул. "Пиротска" № 7. Проектът на ЗИДЗЗЛД ще бъде представен от Комисията за защита на личните данни. Обобщените предложения от дискусията на кръглата маса ще бъдат предоставени на Министерски съвет по реда, предвиден в Закона за нормативните актове.

Всички материали по темата са публикувани на сайта на Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/index.php?p=news_view&aid=1226. За нуждите на общественото обсъждане екипът на „АПИС Европа" АД е изготвил консолидиран текст на ЗЗЛД, включващ предложените изменения и допълнения, който можете да изтеглите от тук.

Приканваме всички лица и организации, които желаят да отправят предложения или въпроси до участниците в Кръглата маса, да ги изпратят писмено по електронна поща на адрес [email protected] в срок до 9 май т.г. 

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.