КЗЛД: Посочването на диагноза в болничните листове не противоречи на GDPR

18 октомври 2018

Посочването на конкретно заболяване в болничния лист при удостоверяването на временна неработоспособност пред работодателя не противоречи на нормите на Общия регламент относно защитата на личните данни. Комисията за защита на личните данни се произнесе след постъпило искане от Омбудсмана на Република България за становище по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с удостоверяването на временна неработоспособност пред работодателя. Можете да прочетете коментар на становището в блога на АПИС.