Общ проект на ЗИД на ЗОП - консолидиран текст, изготвен от АПИС

05 октомври 2023

 

Уважаеми госпожи и господа,

На страницата на Народното събрание в раздел Законопроекти е публикуван Общ проект на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки https://parliament.bg/bg/bills/ID/165108.

Можете да видите консолидирания текст с предложените изменения тук.

За да имате повече удобство, можете да ползвате и продукти на АПИС без заплащане за 24 часа, след като заявите тук: https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=b7da5b0f-8a91-46ca-ab2b-4477f4d3292a&source=dealer&code=997.

Още от АПИС:

Практически инструмент за по-лесно ориентиране в процеса на възлагане и реализиране на обществените поръчки Ви предлага АПИС с продукта си "Досиетата ЗОП". В него информацията от протоколите на възложителите е систематизирана и нагледно поднесена.

Съдържанието на продукта е разширено и с информацията от подадените жалби в Комисията за защита на конкуренцията и заведените искове във Върховния административен съд.

Чрез предложения сводбоден достъп, можете да се запознаете и с продукта "Досиетата ЗОП".

На разположение сме за допълнителна информация на тел.: 02/9804827, 9239800 или като ни пишете на e-mail: [email protected]

С пожелание за успешна работа.