АПИС и СЮБ организират Кръгла маса по Проект ECLI-BG

09 ноември 2018

„АПИС Европа“ АД в партньорство със Съюза на юристите в България организират заключителен форум по Проект ECLI-BG – Кръгла маса на тема: „ECLI и публикуването на съдебна практика в България и Европейския съюз – постижения и перспективи“. Събитието ще се проведе на 16 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в залата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. „Пиротска“ № 7.

Организирането на заключителна кръгла маса е част от планираните дейности по проекта ECLI-BG, който е съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Съюза на юристите в България и „АПИС Европа“ АД с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI координатор за България. В рамките на дискусията, експерти на СЮБ и АПИС ще представят основните постижения и резултати от проекта: внедряването на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в създадения от Висшия съдебен съвет национален портал за съдебна практика – ЦУБИПСА, и изграждането на свързаност с Интерфейса за търсене по ECLI в Портала e-Justice на Европейската комисия.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.