НОВО! АПИС предлага експертни услуги за осигуряване на съответствие с изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

20 ноември 2023

АПИС Европа предлага изготвяне на цялата документация, която е необходима на Вашата организация, за да приведе дейността си в съответствие с изискванията на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

До 17 декември 2023 г. е крайният срок, в който работодателите в частния сектор с персонал между 50 и 249 лица трябва да одобрят своите Вътрешни правила за приемане на сигнали и да създадат вътрешен канал за подаването, регистрирането и разглеждането им.

Експертните услуги на АПИС, от които можете да се възползвате, включват: 

  • Изготвяне на всички правила/процедури и други вътрешни документи по спазване изискванията на (ЗЗЛПСПОИН, включително:

―   Вътрешни правила за подаване на сигнали за нарушения;

―   Инструкция за действията на служителя относно действията при подаден сигнал за нарушения;

―   Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали (за сайта или поставяне на табло);

―   Длъжностна характеристика на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН и др.;

  • Обучение на служителя/ите, които отговарят за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали във Вашата организация:

―   дистанционно (онлайн) чрез платформа за видеоконферентна комуникация (Zoom, Microsoft Teams или друга подобна), осигурена от АПИС

или

―   на място във Вашия офис или в офиса на АПИС (само за гр. София).

Предложението вижте тук.

За допълнителна информация относно експертните услуги на АПИС можете да се свържете с нас на тел.: 02/980 48 27 и 02/923 98 00, или да ни пишете на e-mail: [email protected].